Klart for en ny sesong!

 Snart starter håndballtreningene – og vi gleder oss!!

Tross at alt har vært «alt annet en normalt» det siste året har allikevel Kragerø Håndball hatt en medlemsøkning. Forrige sesong hadde klubben mer enn 350 medlemmer.

Selv om mye av kampaktiviteten var nedstengt og ikke lot seg gjennomføre hadde klubben fokus på å opprettholde aktivitet. Spesielt blant de yngste så klubben en stor tilstrømning av treningsivrige barn.

Vi har gjennom Coronaåret hatt fokus på de tingene vi kunne gjøre noe med. Det var lite vi kunne gjøre med en verdensomfattende pandemi, men det har vært viktig for oss å opprettholde aktivitet lokalt for byens barn og unge. Innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernsregler har vi gjort det vi kunne for å ha så normale treninger som mulig. 

Det har derfor vært veldig gledelig at det er så mange medlemmer i klubben etter et såpass vanskelig år for breddeidretten. 

Vi gleder oss til å ta imot alle gamle og nye medlemmer til sesongen 2021/2022.

Ikke minst er det gledelig at våre voksne medlemmer igjen får lov til å trene og spille kamper igjen.

VI GLEDER OSS TIL EN NY SESONG!