TRENINGSTIDER OG

TRENEROVERSIKT

Treningstider 2022/2023

Ny hall:

16.30 – 17.30 Gutter 2013 og 2014

17.30 – 18.30  Gutter 2012

18.30 – 20.00 Gutter 2009 og 2010 

20.00 – 22.00 Herrer/junior

Gammel hall:

15.30 – 17.00 Jenter 2007

17.00 – 18.00 Jenter 2013 og 2014

18.00 – 19.00 Gutter 2011

19.00 – 20.30 Gutter 2007 og 2008

20.30 – 22.00 Damer/junior

 

Ny hall:

20.30 – 22.00 Gutter 2005 og 2006

 

Gammel hall:

15.00 – 16.30 TH

16.30 – 17.30 Miniheltene

17.30 – 18.30 Lek med ball 

18.30 – 20.00 Jenter 2010

20.00 – 22.00 Jenter 2007

 

Ny hall:

16.00 – 17.30 Gutter 2007 og 2008

17.30 – 20.30 Kamper

20.30 – 22.00 Oldboys hvis ikke kamper

Gammel hall:

16.00 – 17.00 Gutter 2013 og 2014

18.00 – 20.00 Kamper eller akademitreninger

20.00 – 22.00 Herrer

Ny hall:

16.00 – 17.30 Jenter 2010

17.30 – 18.30 Jenter/gutter 2016 og jenter/gutter 2015

18.30 – 19.30 Gutter 2012

Gammel hall:

15.00 – 16.00 TH 

16.00 – 17.00 Gutter 2011

17.00 – 18.30 Damer

18.30 – 20.00 Gutter 2009 og 2010

20.00 – 22.00 Herrer/junior

 

Ny hall:

15.30 – 17.30 Gutter 2005, 2006 og 2007

Gammel hall:

15.00 – 16.00 Damer/junior

16.00 – 17.30 Gutter 2008, 2009 og 2010 halv bane, Gutter 2011 og 2012 halv bane

17.30 – 19.00 Åpen hall – se arrangement

 

Åpen hall 11.00 – 13.00

Gammel hall:

17.30 – 19.00 Jenter 2007

 

Ny hall: 

19.00 – 22.00 Oldboys når kamper er sent på onsdager

 

Treneroversikt jenter

Marte Nilsen (trener) 

marthe.nilsen@kragero.kommune.no

906 95 646

Fredrik Brubakken (trener)

fredrik.brubakken@gmail.com

971 87 018

Glenn Johansen (trener)

920 42 053

Stian Solum-Karlberg (lagleder)

stian_karlberg@msn.com

466 22 792

Magnus Vatn Bergstad (trener)

mikemagnus82@gmail.com

920 63 344

Ole Jonny Nygaard (trener)

olej@epost.no

977 17 055

Anders Jonskaas (trener)

anders.jonskaas@outlook.com

934 70 517

Rune Simonsen (trener)

rhs@kebas.no

948 90 883

Anette Banken Simonsen (lagleder)

anejac@kebas.no

948 91 106

Kay Haugholt (trener)

kay@kebas.no

922 34 740

Carolien de Zeeuw (trener)

carolien.mahrde-zeeuw@kragero.kommune.no

476 71 772

Pål Ask (trener)

plask007@hotmail.com

410 42 005

Andre Sæteren

andre.saeteren@kragero.kommune.no

408 30 306

Marte Nilsen (trener) 

marthe.nilsen@kragero.kommune.no

906 95 646

Fredrik Brubakken (trener)

fredrik.brubakken@gmail.com

971 87 018

Alf Espen Tåtøy (trener)

alf.espen@gmail.com

959 41 000

 

Bobbi Måhr (trener)

959 65 467

Madeleine Isaksen (trener)

917 63 109

Ida Hogner (lagleder)

ida.hogner@kragero.kommune.no

920 98 126

Line Langerød-Nilsen (trener)

linelangeroed@hotmail.com

907 74 752

Christine Kristiansen (trener)

Siri Dahlgren Vik (trener)

Morten Strandås (trener)

morten.strandås@gmail.com

464 71 964

Kent Andersen (trener)

kent.andre.andersen@gmail.com

488 55 551

Stefan Baugstø (trener)

stefan_olsen@hotmail.com

402 18 232

Kay Haugholt (trener)

kay@kebas.no

922 34 740

Sveinung Langerød-Nilsen (trener)

sveinungnilsen@hotmail.com

481 61 510

Kristian Østland (lagleder)

kristian.ostland@kragero.kommune.no

908 53 312

Tommy Rugseth (trener)

trugseth@yahoo.no

412 68 210

Stine Dahlgren Rugseth (lagleder)

srugseth@yahoo.no

924 05 881

Tommy Johansen (trener)

920 23 785

Stig Gurrick

sg@skagerraksparebank.no

932 55 812

Fredrik Brubakken

fredrik.brubakken@gmail.com

971 87 018

Treneroversikt jenter

 

Lag Trener/lagleder E-post Telefon
Jenter og gutter 2016 Lars Erik Bjørnsen  larserik@spilloppene.no

 97474845

Jenter og gutter 2015 Vibeke Stoa  vibb.stoa@hotmail.com 98482700
Jenter 2014 og 2013

Marte Nilsen (trener)

 

 

marthe.nilsen@kragero.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenter 2010  Magnus Vatn Bergstad (trener) mikemagnus82@gmail.com

Damelaget

Juniorjenter

 

Carolien de Zeeuw (trener)

 

 

carolien.mahrde-zeeuw@kragero.kommune.no 476 71 772
andre.saeteren@kragero.kommune.no 408 30 306

Treneroversikt gutter

Lag Trener/lagleder E-post Telefon
Gutter 6
Gutter 7
Marte Nilsen (trener)
Fredrik Brubakken (trener)
marthe.nilsen@kragero.kommune.no
fredrik.brubakken@gmail.com

906 95 646

971 87 018

Gutter 8 Alf Espen Tåtøy (trener) alf.espen@gmail.com 959 41 000
Gutter 9 Bobbi Måhr (trener)
Madeleine Isaksen (trener)
Ida Hogner (lagleder)
ida.hogner@kragero.kommune.no 959 65 467
917 63 109
920 98 126
Gutter 10 Line Langerød-Nilsen (trener)
Christine Kristiansen (trener)
Siri Dahlgren Vik (trener)
linelangeroed@hotmail.com 907 74 752
Gutter 11 Morten Strandås (trener) morten.strandås@gmail.com 464 71 964
Gutter 12 Kent Andersen (trener)
Stefan Baugstø (trener)
kent.andre.andersen@gmail.com
stefan_olsen@hotmail.com
488 55 551
402 18 232
Gutter 13 Kay Haugholt (trener) kay@kebas.no 922 34 740
Gutter 14 Sveinung Langerød-Nilsen (trener)
Kristian Østland (lagleder)
sveinungnilsen@hotmail.com
kristian.ostland@kragero.kommune.no
481 61 510
908 53 312
Gutter 15
Gutter 16
Tommy Rugseth (trener)
Stine Dahlgren Rugseth (lagleder)
Tommy Johansen (trener)
trugseth@yahoo.no
srugseth@yahoo.no
412 68 210
924 05 881
920 23 785
Herrelaget Stig Gurrich sg@skagerraksparebank.no 932 55 812
TH Fredrik Brubakken fredrik.brubakken@gmail.com 971 87 018