TRENINGSTIDER OG

TRENEROVERSIKT

Treningstider 2021/2022

Gammel hall:

16.00 – 17.30 J 7 og 8 år

17.30 – 19.00 G 9 og 10 år 

19.00 – 20.30 G 15 og 16 år 

20.30 – 22.00 Dame og junior

Ny hall:

16.00 – 17.30 G 7 og 8 år

17.30 – 19.00 G 11 og 12 år 

 

Gammel hall 1/3 bane:

16.30 – 17.00 Miniheltene

17.00 – 18.00 Lek med ball 3 år

18.00 – 18.30 Skadefri

 

Gammel hall hel bane:

18.30 – 20.00 J 2007

20.00 – 22.00 Herrer

 

Ny hall:

15.00 – 16.00 TH

16.00 – 17.00 Miniheltene

17.00 – 18.00 Lek med ball 4-5 år

18.00 – 19.00 J 11 og 12 år

19.00 – 20.30 G 13 og 14 år

20.30 – 22.00 Juniorjenter

 

Gammel hall:

16.00 – 17.30 J 10 og 11 år

18.30 – 22.00 Kamper

Ny hall:

16.00 – 17.00 G 10 og 11 år

17.00 – 20.30 Kamper

20.30 – 22.00 Oldboys

Gammel hall:

15.00 – 16.30 TH

16.30 – 18.00 G 11 og 12 år

18.00 – 19.00 G 9 og 10 år

19.00 – 20.30 Dame/junior

20.30 – 22.00 Herrer

Ny hall:

15.00 – 16.00 J 14 år

16.00 – 17.00 J og G 6 år

17.00 – 18.00 G 13 og 14 år

18.00 – 19.30 J 9 og 10 år

 

Gammel hall:

15.30 – 16.30 J 12 år

16.30 – 18.00 Herrer

18.00 – 20.00 Kragerø håndballakademi

20.00 – 22.00 Henger`n/Satsen

Ny hall:

15.30 – 16.30 J 11 år

16.30 – 18.00 G 15 og 16 år

18.00 – 19.00 Kragerø håndballakademi

 

Ingen treninger

Ny hall:

17.00 – 18.30 J 14 år

18.30 – 20.30 G 13 og 14 år

20.30 – 22.00 Oldboys når kamper er sent på onsdager

 

Treneroversikt jenter

Marte Nilsen (trener) 

marthe.nilsen@kragero.kommune.no

906 95 646

Fredrik Brubakken (trener)

fredrik.brubakken@gmail.com

971 87 018

Glenn Johansen (trener)

920 42 053

Stian Solum-Karlberg (lagleder)

stian_karlberg@msn.com

466 22 792

Magnus Vatn Bergstad (trener)

mikemagnus82@gmail.com

920 63 344

Ole Jonny Nygaard (trener)

olej@epost.no

977 17 055

Anders Jonskaas (trener)

anders.jonskaas@outlook.com

934 70 517

Rune Simonsen (trener)

rhs@kebas.no

948 90 883

Anette Banken Simonsen (lagleder)

anejac@kebas.no

948 91 106

Kay Haugholt (trener)

kay@kebas.no

922 34 740

Carolien de Zeeuw (trener)

carolien.mahrde-zeeuw@kragero.kommune.no

476 71 772

Pål Ask (trener)

plask007@hotmail.com

410 42 005

Andre Sæteren

andre.saeteren@kragero.kommune.no

408 30 306

Marte Nilsen (trener) 

marthe.nilsen@kragero.kommune.no

906 95 646

Fredrik Brubakken (trener)

fredrik.brubakken@gmail.com

971 87 018

Alf Espen Tåtøy (trener)

alf.espen@gmail.com

959 41 000

 

Bobbi Måhr (trener)

959 65 467

Madeleine Isaksen (trener)

917 63 109

Ida Hogner (lagleder)

ida.hogner@kragero.kommune.no

920 98 126

Line Langerød-Nilsen (trener)

linelangeroed@hotmail.com

907 74 752

Christine Kristiansen (trener)

Siri Dahlgren Vik (trener)

Morten Strandås (trener)

morten.strandås@gmail.com

464 71 964

Kent Andersen (trener)

kent.andre.andersen@gmail.com

488 55 551

Stefan Baugstø (trener)

stefan_olsen@hotmail.com

402 18 232

Kay Haugholt (trener)

kay@kebas.no

922 34 740

Sveinung Langerød-Nilsen (trener)

sveinungnilsen@hotmail.com

481 61 510

Kristian Østland (lagleder)

kristian.ostland@kragero.kommune.no

908 53 312

Tommy Rugseth (trener)

trugseth@yahoo.no

412 68 210

Stine Dahlgren Rugseth (lagleder)

srugseth@yahoo.no

924 05 881

Tommy Johansen (trener)

920 23 785

Stig Gurrick

sg@skagerraksparebank.no

932 55 812

Fredrik Brubakken

fredrik.brubakken@gmail.com

971 87 018

Treneroversikt jenter

Lag Trener/lagleder E-post Telefon
Jenter 6
Jenter 7
Marte Nilsen (trener)
Fredrik Brubakken (trener)
marthe.nilsen@kragero.kommune.no
fredrik.brubakken@gmail.com

906 95 646

971 87 018

Jenter 8
Jenter 9 
Glenn Johansen (trener)
Stian Solum-Karlberg (lagleder)

stian_karlberg@msn.com
920 42 053
466 22 792
Jenter 10 Magnus Vatn Bergstad (trener)
Ole Jonny Nygaard (trener)
mikemagnus82@gmail.com
olej@epost.no
920 63 344
977 17 055
Jenter11
Jenter 12
Anders Jonskaas (trener) anders.jonskaas@outlook.com 934 70 517
Jenter 12
Jenter 13
Rune Simonsen (trener)
Anette Banken Simonsen (lagleder)
rhs@kebas.no
anejac@kebas.no
948 90 883
948 91 106
Jenter 15
Jenter 16
Kay Haugholt (trener)
Carolien de Zeeuw (trener)
kay@kebas.no
carolien.mahrde-zeeuw@kragero.kommune.no
922 34 740
476 71 772
Jenter 18 Pål Ask (trener) plask007@hotmail.com 410 42 005
Damelaget Andre Sæteren andre.saeteren@kragero.kommune.no 408 30 306

Treneroversikt gutter

Lag Trener/lagleder E-post Telefon
Gutter 6
Gutter 7
Marte Nilsen (trener)
Fredrik Brubakken (trener)
marthe.nilsen@kragero.kommune.no
fredrik.brubakken@gmail.com

906 95 646

971 87 018

Gutter 8 Alf Espen Tåtøy (trener) alf.espen@gmail.com 959 41 000
Gutter 9 Bobbi Måhr (trener)
Madeleine Isaksen (trener)
Ida Hogner (lagleder)
ida.hogner@kragero.kommune.no 959 65 467
917 63 109
920 98 126
Gutter 10 Line Langerød-Nilsen (trener)
Christine Kristiansen (trener)
Siri Dahlgren Vik (trener)
linelangeroed@hotmail.com 907 74 752
Gutter 11 Morten Strandås (trener) morten.strandås@gmail.com 464 71 964
Gutter 12 Kent Andersen (trener)
Stefan Baugstø (trener)
kent.andre.andersen@gmail.com
stefan_olsen@hotmail.com
488 55 551
402 18 232
Gutter 13 Kay Haugholt (trener) kay@kebas.no 922 34 740
Gutter 14 Sveinung Langerød-Nilsen (trener)
Kristian Østland (lagleder)
sveinungnilsen@hotmail.com
kristian.ostland@kragero.kommune.no
481 61 510
908 53 312
Gutter 15
Gutter 16
Tommy Rugseth (trener)
Stine Dahlgren Rugseth (lagleder)
Tommy Johansen (trener)
trugseth@yahoo.no
srugseth@yahoo.no
412 68 210
924 05 881
920 23 785
Herrelaget Stig Gurrich sg@skagerraksparebank.no 932 55 812
TH Fredrik Brubakken fredrik.brubakken@gmail.com 971 87 018